RF無線認證  產品QC認證  管理系統認證  其他認證
     

RE 無線認證

美國FCC
歐盟E-mark
日本ARIB
韓國MIC
加拿大FCC

台灣NCC認證

 
   
 
 
 
 
 
 
‧ 關於我們 品質保證 榮耀肯定 ‧ TPMS小百科 ‧ 技術諮詢
 
電話:+886-4-2560-2766 | 傳真:+886-4-2560-2865 | 客服信箱:service@orange-electronic.com | 428 台中市中部科學工業園區科雅路29號5樓
5F, No.29 Keya Rd. Central Taiwan Science Park, Taichung 42881, Taiwan. Copyright © 2014 Orange Electronic Co., Ltd. 保留一切權利。